SETEK » Arbejdsområder > Processtyring > Projektforløb

Arbejdsområder

Processtyring med virtualiseret Simatic PCS7
Processtyring med virtualiseret Simatic PCS7
Læs mere »
Tilmeld nyhedsbrev
Frameld nyhedsbrev

Processtyring

Struktureret projektforløb

Et struktureret projektforløb er for SETEK en helt naturlig ting, sådan er vi vant til at gøre det og det holder vi stædigt fast i.

Det betyder at der er bestemte ting i forløbet, som vi gennem erfaring ved er helt nødvendige, hvis et projekt skal køres til ende, inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, der er til rådighed. Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov, men forsøger samtidig at tage inddrage tidligere løsninger, således at der kan genbruges mest muligt fra andre projekter.
Et projektforløb starter altid med at der laves en styringsbeskrivelse, der skal godkendes af kunden, før vi går videre med næste fase.
Hvis ikke kunden selv har mulighed for eller kapacitet til at beskrive opgaven, vil SETEK udføre denne del i samarbejde med kunden.

Herefter kan design af softwaren påbegyndes og under denne fase inddrages kunden løbende, for at sikre enighed i f.eks. opbygning af skærmbilleder og funktionalitet.

Næste fase er den interne test (FAT) hvor systemet testes af SETEK med henblik på at sikre en høj kvalitet på produkterne. Kunden kan evt. medvirke i denne fase.
Efter den interne test følger den reelle test hos kunden, ofte benævnt som indkøring og den skal afsluttes med en acceptance test (SAT), hvor kunden deltager og evaluerer resultatet. Projektet afsluttes med evt. oplæring og derefter aflevering til kunden.

Et simplificeret projektforløb kunne se ud som her:

Afdæk kundens behov —> Beskriv leverancen —> Udfør opgaven